Normal_10929338965_dc2f5227e4_h

12 gemeenten uit de regio Arnhem gaan samen 'stroppenpotten' aanleggen om de gaten in de begroting rond onder meer zorg en jeugdzorg te dichten. In de notitie 'sturing in het sociale domein' zeggen het college van burgemeester en wethouders van Arnhem dat miljoenen worden gereserveerd die per 2015 als financieel vangnet gaan dienen. Dit meldt de Gelderlander.

De bestuurders uit Arnhem nemen deze maatregelen omdat zij vrezen dat het geld dat het kabinet aan de gemeenten geeft ter bekostiging van (zorg)taken bij lange na niet voldoende zal zijn. Per 2015 wordt de wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd en zorg en jeugdzorg valt dan onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. 
 
Wethouder Henk Kok (GroenLinks) van Arnhem zegt dat de Gelderse hoofdstad inmiddels al 2 miljoen euro opzij heeft gezet. Ook blijkt uit de notitie dat geld uit het weerstandsfonds van Arnhem in het vangnet geplaatst gaat worden. Voor de zomer moet er een voorstel op tafel liggen waarin duidelijk wordt hoe het regionale vangnet er precies uit gaat zien. Ook wordt de komende maanden in kaart gebracht hoeveel zorg de gemeenten maximaal kunnen leveren via contracten met zorgaanbieders. 
 
Het vangnet wordt aangelegd door de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en Wageningen.
 
© Nationale Zorggids