Normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) is samen met de Radboud Universiteit een onderzoek naar gebarentaal gestart. Met de bevindingen van het onderzoek wil het MPI samen met de Hogeschool Utrecht nieuw lesmateriaal ontwikkelen. Er wordt nog gezocht naar gebruikers van gebarentaal die mee willen doen aan het onderzoek. Dit melden Kentalis en het MPI.

Studenten met gehoor die de opleiding tot docent gebarentaal of gebarentolk volgen, hebben vaak moeite om spontane gesprekken tussen dove mensen te volgen. De student kan dan namelijk vaak moeilijk inschatten wanneer welke gebaarder de beurt neemt in het gesprek. Het lukt hen daarom niet altijd om op het juiste moment naar de juiste persoon te kijken, en missen dan wat de gebaarder zegt. Dit probleem komt veel minder voor bij dove gebarentaalgebruikers. Het MPI en de Radboud Universiteit zijn daarom samen een onderzoek begonnen naar dit fenomeen. Ze hopen uit te vinden hoe dit probleem ondervangen kan worden. Vervolgens is het de bedoeling dat in samenwerking met de Hogeschool Utrecht nieuwe lesmateriaal ontwikkeld wordt dat de horende studenten verder kan helpen.

Het MPI en Radboud zijn momenteel nog op zoek naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikers die deel willen nemen aan het onderzoek. Het liefst willen de onderzoekers jonge NGT gebruikers (vanaf 18 jaar), maar mensen ouder dan 40 zijn ook welkom. Omdat er weinig doven rondom Nijmegen wonen, rijdt er een volkswagenbusje, de Gebarenbus, rond door het land. Het experiment kan ter plaatse in de bus afgenomen worden. In januari staan onder meer bezoeken gepland aan Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en het Zorg Onderwijs Centrum van Kentalis in Zoetermeer. Mensen die vloeiend zijn in NGT kunnen zich opgeven voor deelname via gebarentaalmpi@gmail.com.

© Nationale Zorggids