Normal_verstandelijke_gehandicapt_kind__down_handicap__isabella_2420

In de gemeente Heerenveen zijn meerdere projecten gestart die het voor mensen met een beperking of een chronische aandoening mogelijk moeten maken meer te bewegen. Daarnaast doen alle basisscholen in de gemeente mee aan het project Scoren voor gezondheid, waarin zij worden aangezet tot een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de sportbeleidsnota ‘Sport & bewegen 2012-2016: Iedereen actief!’, meldt de gemeente Heerenveen. 

In nauwe samenwerking met Sport Fryslân, sportverenigingen en ziekenhuis de Tjongerschans zijn projecten gestart die het mensen met een beperking of een chronische aandoening mogelijk maken meer te bewegen. Zo werken ziekenhuis de Tjongerschans en Sportstad intensief samen bij verschillende vormen van revalidatie. Ook worden inwoners met een beperking of chronische aandoening persoonlijke benaderd voor bijvoorbeeld een fittest of probeerdagen bij een sportvereniging. 

Afgelopen jaar was het in Friesland het jaar van de aangepaste sporten. Sport Fryslân organiseert meerdere activiteiten om leerlingen uit het speciaal onderwijs uit de schoolbanken te krijgen. De pilot 'Lekker Fit! Fryslân' gaat dit schooljaar van start. Vier scholen voor speciaal onderwijs nemen deel aan de pilot. Centraal staat het op een leuke manier aanleren van een gezonde leefstijl. Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben extra aandacht nodig in hun ontwikkeling. Sporten, bewegen en gezond eten zijn cruciale factoren, aldus Sport Fryslân. De scholen gaan hun leerlingen komend schooljaar beweeglessen geven, een voedingskundige komt gastlessen geven, de kinderen krijgen twee werkboekjes met opdrachten en er worden sportkennismakingscursussen georganiseerd.

© Nationale Zorggids