Normal_hart_gezondheid_zorg

Het College voor de Rechten van de Mens doet in de vandaag verschenen Rapportage Mensenrechten in Nederland 2015 aanbevelingen aan het kabinet om te komen tot een meer inclusieve samenleving. Naast de meest recente ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten licht het College drie onderwerpen uit: veiligheid en de strijd tegen terrorisme, de gevolgen van hervormingen in het sociale domein en discriminatie. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Het College noemt de toegang tot zorg een mensenrecht. Gemeenten hebben belangrijke verantwoordelijkheden gekregen om burgers te ondersteunen zodat zij kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Zelfredzaamheid en het inzetten van het eigen sociale netwerk zijn belangrijke kenmerken van deze transitie naar meer lokale verantwoordelijkheid. Er zijn echter signalen dat verschillende groepen mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking, nu niet altijd die ondersteuning krijgen die nodig is om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. "Recht op toegang tot zorg is geen gunst maar een mensenrecht. Gemeenten moeten er dus proactief voor zorgen dat zorg en ondersteuning altijd toegankelijk en beschikbaar zijn", aldus voorzitter Adriana Van Dooijeweert. 
 
Het College beveelt aan dat de centrale overheid daarom vanuit het perspectief van de mensenrechten nauwgezet moet onderzoeken wat de gevolgen zijn van de transitie. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat gemeenten gegevens verzamelen die inzicht geven in de mate waarin de mensenrechten zijn beschermd.
 
© Nationale Zorggids