Normal_verkiezingen_stemmen

Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen is tijdens na de gemeenteraadsverkiezingen weer geopend. Wie kampt met een lichamelijke of verstandelijke beperking kan daar zijn klacht over de stemprocedure op 21 maart achterlaten. Het is namelijk de bedoeling dat stemlokalen en stemhokjes toegankelijk zijn voor iedereen, maar in de praktijk is dat nog lang niet altijd zo. Dat meldt NOS. 

Tijdens de vorige verkiezingen in maart 2017 was het meest genoemde obstakel het stembiljet, maar ook in het stemhokje gingen er dingen mis. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking vonden het stembiljet te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar door de kleine letters.

Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort en het schrijfplankje te hoog. Veel vragen gingen na de afgelopen verkiezingen ook over de hulp in het stemhokje voor blinden en slechtzienden.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat medewerkers van de stemlokalen beter geïnformeerd en geïnstrueerd moeten worden. Het is namelijk belangrijk dat zij weten wie er met iemand met een lichamelijke beperking het stemhokje in mag, en dat hulp bij het invullen van een stembiljet is toegestaan indien iemand een beperking heeft.

Dit jaar is de tweede keer dat het meldpunt is geopend. Een goed moment om na de verkiezingen te bekijken of er sinds vorig jaar veranderingen zijn doorgevoerd. Waar het vorig jaar ook op misliep was de begeleiding van verstandelijk beperkte mensen, want alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp in het stemhokje krijgen. “Mensen met een geestelijke beperking mogen niet geholpen worden in het stemhokje. En dat vereist het Mensenrechtenverdrag wel”, licht Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens toe. 

Door: Redactie Nationale Zorggids