Logo_streepdoor

Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dit bleek eerder al uit cijfers van het College voor de Rechten van de Mens en nu ook uit cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het Openbaar Ministerie. Deze cijfers maken duidelijk dat de aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken informeert daarom vandaag de Tweede Kamer over de brede aanpak van discriminatie, die ziet op bewustwording, preventie en bestrijding. Dat meldt Rijksoverheid. 

Naast de voortzetting van het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie (2016), en de maatregelen uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie (2014) en het Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie (2017) voert het kabinet een aantal extra maatregelen uit, waaronder het verder bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie, zoals bij sollicitatieprocedures en bij zwangerschap.

De lokale aanpak van discriminatie wordt versterkt, waaronder het versterken van de ADV’s (antidiscriminatievoorzieningen) en het stimuleren van lokaal antidiscriminatiebeleid. In 2012 voerde een kwart van de gemeenten lokaal beleid hierop; dat is in 2017 toegenomen tot een derde van alle gemeenten. Gemeenten die geen antidiscriminatiebeleid voeren, hebben meestal wel beleid op bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en emancipatie.

De brief is mede namens ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Van Engelshoven en Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Jonge van Volksgezondheid en staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Door: Redactie Nationale Zorggids