Normal_copyright_stockfreeimages_rolstoel_parkeerplaats

Vakbond FNV is bijzonder blij dat het omstreden plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen, door het kabinet is ingetrokken. De FNV en een brede coalitie van maatschappelijke partners waarschuwden al maanden dat loondispensatie zou leiden tot vergaande ongelijkheid en bureaucratische rompslomp voor mensen met een arbeidsbeperking. Het intrekken van de oneerlijke maatregel is dan ook niet meer dan rechtvaardig. Dit meldt FNV.

“Gelukkig ziet het kabinet dat nu ook in”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “Dat de loondispensatie van tafel is, is een goede zaak. Daar hebben wij en onze coalitiepartners, ook in de politiek, hard voor gestreden. Het is goed om te zien dat verzet tegen slechte maatregelen dus ook echt loont.” Van Ark zegt nu te werken aan een actieplan om het huidige systeem van loonkostensubsidie te verbeteren.

Nu doorpakken

Jong: “De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking komt nog steeds onvoldoende van de grond. Wij zijn blij dat staatssecretaris Van Ark de loonkostensubsidie wil verbeteren, we helpen de staatssecretaris dan ook graag met ideeën voor verbetering van de huidige loonkostensubsidie. Het kabinet moet nu vooral doorpakken. Een volgende stap zou zijn om de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening terug te draaien en juist te investeren in sociale ontwikkelbedrijven. Ik hoop staatssecretaris Van Ark snel te spreken zodat we samen naar een beter en inclusief plan kunnen kijken, waar iedereen bij gebaat is.”

Productiviteit

Over de zomer zou zijn gebleken dat het niet mogelijk is om het stelsel op een manier in te voeren dat helder en begrijpelijk is. Het doel van het plan was om het voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zij zouden deze werknemer onder het minimumloon mogen betalen omdat de productiviteit vaak ook lager ligt. Werknemers zouden dan bij de gemeente moeten aankloppen voor een aanvullende uitkering. Het recht daarom kwam te vervallen als iemand samenwoonde met een partner.

Door: Redactie Nationale Zorggids