Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften niet genoeg hulp krijgen op school. Zij lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. Dit meldt de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman bevroeg 184 kinderen naar hun ervaringen met passend onderwijs, als aanvulling op het evaluatierapport Passend onderwijs dat dit voorjaar is uitgebracht. De ondervraagde kinderen geven aan dat ze over het algemeen wel tevreden zijn over het passend onderwijs dat ze krijgen. Wel is het zo dat de kinderen met complexere ondersteuningsbehoeften het minst goed worden ondersteund in hun specifieke behoeften en mogelijkheden.

Te weinig kennis

De kinderen vinden dat leraren en ander onderwijspersoneel nog te weinig kennis hebben van hun problematiek. Ook merken ze dat er bij leraren te weinig tijd is en dat klassen te groot zijn om genoeg aandacht te krijgen. Ook daardoor voelen ze zich niet goed ondersteund.

Inclusief onderwijs beter verankeren 

"Als we de behoeften van kinderen serieus nemen en willen dat hun rechten beter worden nageleefd, dan moet een aantal randvoorwaarden in het onderwijs verbeteren", schrijft de Kinderombudsman. Dat zijn onder andere meer deskundigheid, tijd, en menskracht voor leraren om hun werk goed te kunnen doen. De Kinderombudsman adviseert dan ook om inclusief onderwijs beter te verankeren in de lerarenopleidingen. Ook moeten kinderen beter worden meegenomen in de keuzes die voor hen worden gemaakt.

VN-verdrag handicap

Nederland heeft nog een lange weg te gaan om het VN-verdrag handicap, waarin is vastgelegd dat ieder kind met een ondersteuningsbehoefte vanwege een fysieke of psychische beperking recht heeft op inclusief onderwijs, goed na te leven. De Kinderombudsman schrijft dat zij een visie verwacht van minister Slob (OCW) op inclusief onderwijs en een concreet en ambitieus plan waarmee dit doel bereikt kan worden.

Door: Nationale Zorggids