Ieder(in) roept op tot verankeren Nationale Strategie in regeerakkoord

Ieder(in) roept in aanloop naar het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap op om de Nationale strategie te ervoor te verankeren in het regeerakkoord. Het plenair debat over het gehandicaptenbeleid is op woensdag 3 april. Dit meldt Ieder(in). 

Volgens de belangenbehartiger is een toegankelijk Nederland, zonder structurele uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking, een Rijksbrede opgave en verantwoordelijkheid. Ieder(in) wil dat de Nationale Strategie daarom wordt opgenomen in het regeerakkoord. Zodat lokale betrokkenheid geborgd is en de rechtspositie van mensen met een beperking en hun naasten versterkt.

Geen gehandicaptenplatform in veel gemeenten

In veel gemeenten is bijvoorbeeld nog altijd geen gehandicaptenplatform, ondanks het belang van lokale vertegenwoordiging. Op dit moment is het betrekken van mensen met een beperking bij beleid dat het aangaat nog altijd te vrijblijvend, vindt Ieder(in). Daarom wil de organisatie dat alle gemeenten verplicht worden om een gehandicaptenplatform mogelijk te maken en te ondersteunen.

Ratificatie facultatief protocol

Daarnaast moet het College voor de Rechten van de Mens ook kunnen oordelen over het eenzijdig handelen van de overheid. Dit moet de rechtpositie van mensen met een beperking versterken. Zij moeten hun recht kunnen halen wanneer de overheid niet aan haar verplichtingen voldoet. Ook is het daarom belangrijk om het facultatief protocol te ratificeren. “Wij willen dat de Tweede Kamer de minister vraagt om een update te geven van hoe het ervoor staat met de implementatiewet van het facultatief protocol, en van de stappen die daarop volgen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky