Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Het kabinet moet vasthouden aan de vaccinatiestrategie die mensen met een medische indicatie (18-60 jaar) prioriteit geeft. Als andere groepen voorrang krijgen en leveringsproblemen met vaccins voortduren, dreigen mensen met een medische indicatie maanden langer onbeschermd te blijven. Een groot deel van deze mensen en hun familieleden isoleert zichzelf in afwachting van het vaccin. Dit meldt Ieder(in). 

In een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet dringt Ieder(in) erop aan om vast te houden aan het oorspronkelijke advies van de Gezondheidsraad. De groep met een medische indicatie moet volgens dit advies zo snel mogelijk gevaccineerd worden. In de brief die het kabinet aan de Kamer stuurt, krijgt deze groep steeds minder prioriteit. “Besef daarbij dat 10 tot 15 procent van deze groep al bijna een jaar in thuisisolatie zit en zelf ingrijpende beperkende maatregelen treft in sociale contacten, werk en onderwijs.”

Helderheid voor kinderen met verhoogd risico

Ook vraagt de belangenbehartiger van mensen met een beperking om helderheid voor kinderen en jongeren met een verhoogd gezondheidsrisico en hun ouders. Hoe worden jeugd met een ernstig verhoogd gezondheidsrisico en hun ouders of mantelzorgers meegenomen in de vaccinatiestrategie?

Door: Nationale Zorggids