Normal_bank-note-209104_640

Werken met een uitkering is vaak ingewikkeld. Veel mensen moeten daardoor onverwacht veel geld terugbetalen. En regelmatig gaan ze er zelfs in inkomen op achteruit. Het gevolg is dat velen in de financiële problemen komen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt Ieder(in).

Van de werkende mensen in het onderzoek komt 61 procent in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. Bij 92 procent leidt de inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen. Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

Onzekerheid 

Voor één op de drie werkende mensen in het onderzoek leidt deze onzekerheid ertoe dat zij hun uren niet willen uitbreiden, of niet opnieuw aan de slag willen als hun huidige baan stopt. Het zorgen maken over de inkomstenverrekening, heeft ook effect op de groep die (nog) niet werkt. Een derde van deze groep durft de stap naar werk hierdoor niet aan. Met andere woorden, de onzekerheid zet een rem op zelfontplooiing en meedoen.

Ieder(in) herkent de uitkomsten van het onderzoek uit de signalen die ze zelf binnenkrijgen bij hun Meldpunt en het Informatiepunt Wajong. Ze pleiten daarom al lang voor werk dat loont en eenvoudige regels. Belangrijk uitgangspunt is dat mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid kunnen realiseren. Als ze (gedeeltelijk) werken maar ook als ze alleen een uitkering hebben.

Door: Nationale Zorggids