Normal_verkiezingen_stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft het meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen bij dit meldpunt terecht om hun ervaringen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen te delen. Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap zal het College onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Kiesraad en gemeenten die een taak hebben bij de inrichting van de stembureaus op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit meldpunt. Daarnaast worden, na sluiting van het meldpunt, de resultaten gedeeld. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Het meldpunt is van woensdag 10 maart tot en met woensdag 24 maart geopend. Mensen met een beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen zowel hun positieve als negatieve ervaringen delen. Melders kunnen daarnaast ook suggesties voor verbeteringen meegeven. Aangezien het verkiezingsproces dit jaar anders dan normaal verloopt door het coronavirus, zijn er in het meldformulier extra vragen toegevoegd over het effect van de tijdelijke maatregelen. Voor mensen met een auditieve beperking is er de mogelijkheid om het formulier samen met een gebarentolk in te vullen.

Op 17 maart wordt het stemlokaal op de locatie van het College speciaal ingericht voor rolstoelgebruikers en kiezers met een visuele of auditieve beperking.

Door: Nationale Zorggids