Normal_werkgevers__bestrijd_de_krapte_op_de_arbeidsmarkt__investeer_in_inclusie_

Met een gezamenlijk statement doen Cedris, Op naar de 100.000 en 25.000 banen en De Normaalste Zaak, een beroep op het nieuwe kabinet om juist nú extra in te zetten op werk en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Dit meldt Cedris. 

“Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant, die wíllen en kúnnen werken. Veel werkgevers staan te springen om deze werknemers, maar ervaren praktische belemmeringen om hen in dienst te nemen”, aldus de werkgeversorganisaties.

Het statement ‘Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie’ roept een nieuw kabinet op concrete maatregelen te nemen om meer mensen met inzet van passende begeleiding of instrumenten, de kans te geven op een baan.

Maatwerkondersteuning

De ondertekenaars van het manifest willen dat werkgevers kunnen rekenen op individuele dienstverlening, voldoende ondersteuning en eenvoudige en uniforme regelgeving. Voor de werkzoekenden moet maatwerkondersteuning en een passend scholingsaanbod beschikbaar zijn om hen een duurzame plaats op de reguliere arbeidsmarkt te kunnen bieden.

Ook wordt gepleit voor blijvende investeringen in sociaal ontwikkelbedrijven. Deze bedrijven kunnen een belangrijke opstap naar betaald werk zijn en kunnen werkgevers ondersteunen bij het inpassen van nieuwe medewerkers. Daarnaast kunnen ze werknemers (tijdelijk) opvangen als het even niet lukt bij een werkgever.

Maand van de 1000 Voorbeelden

Dit statement wordt gepresenteerd tijdens de aftrap van de ‘Maand van de 1000 Voorbeelden’ op maandag 1 november. De Maand van de 1000 Voorbeelden staat in het teken van de Banenafspraak en inclusie op de arbeidsmarkt.

Door: Nationale Zorggids