‘Kabinet kortzichtig in keuzes om bestaanszekerheid te verbeteren’

In de Miljoenennota is veel – terechte – aandacht voor bestaanszekerheid. Volgens Cedris ontbreken daarbij concrete maatregelen om betaald werk voor meer mensen bereikbaar te maken. Extra inkomensondersteuning, zoals een verhoging van de huurtoeslag en de tegemoetkoming in kosten van kinderen, is voor veel inwoners nu keihard nodig, maar voor de langere termijn acht Cedris dat niet voldoende. Minstens zo belangrijk is om meer mensen perspectief te bieden op een blijvende inkomensverbetering via een betaalde baan. Volgens Cedris staan veel mensen met een arbeidsbeperking nog langs de zijlijn, terwijl ze met wat extra ondersteuning uitstekend aan het werk kunnen. Dit meldt Cedris. 

 

Voorzitter Mohamed el Mokaddem: ‘Het is niet uitlegbaar dat met de huidige arbeidsmarkttekorten mensen onvrijwillig aan de kant staan. We roepen de politiek op dit niet langer te accepteren. Kies voor een structurele investering in begeleiding en ondersteuning, zodat meer mensen perspectief krijgen op betaald werk. En zorg ervoor dat dit werk ook voldoende loont.’

Daarom vindt Cedris het betreurenswaardig dat het kabinet niet kiest voor een structurele investering in de begeleiding van deze vaak kwetsbare werkzoekenden.

Door: Nationale Zorggids