'Grote barrières voor mensen met arbeidsbeperking om aan de slag te gaan'

Er zijn nog flinke stappen nodig om de arbeidsmarkt echt inclusief te maken. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de Sectorinformatie 2022 van Cedris. Zo blijkt werken voor mensen met een arbeidsbeperking niet altijd te lonen. Vanwege hun arbeidsbeperking kunnen zij vaak niet voltijds werken, waardoor zij gemiddeld 445 euro minder verdienen dan het minimumloon.  Daarnaast blijkt uit de Sectorinformatie dat er vorig jaar wederom minder mensen aan het werk zijn geholpen. Kortom: er zijn nog grote barrières voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan. Dit meldt Cedris.

Cedris-voorzitter Mohamed El Mokaddem vindt dat werken voor iedereen een optie moet zijn, ongeacht een eventuele beperking. “Niet iedereen kan fulltime werken, maar ook voor deze groep moet werken aantrekkelijk zijn. Daarnaast is het met de schreeuwende arbeidstekorten niet uit te leggen dat er een groep onvrijwillig aan de zijlijn staat, omdat de begeleiding niet wordt geboden.”

Werk loont niet

In de Sectorinformatie 2022 onderzocht Cedris met input van de sociaal ontwikkelbedrijven welke landelijke trends zichtbaar zijn, hoe de doelgroep eruitziet en hoe de sector er financieel voorstaat. Daaruit constateert Cedris dat werk niet loont, niet iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, er grote onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn en dat de financiele tekorten nog altijd groot zijn. 

“Er is snel actie nodig vanuit Den Haag. Als we niet zorgen voor goede voorzieningen om de juiste ondersteuning te bieden, dan zijn niet alleen de mensen met een arbeidsbeperking de dupe, maar doen we ook het land tekort. Overal is behoefte aan extra personeel, deze groep draagt graag een steentje bij.”

Door: Nationale Zorggids