Dit doet het kabinet voor mensen met een beperking

Het kabinet neemt extra maatregelen om de koopkracht van mensen met een laag (midden)inkomen of een uitkering, en grote gezinnen, te verbeteren. Daarom investeert het komend jaar 2 miljard euro in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving. Zo schrapt het kabinet de verlaging van de jonggehandicaptenkorting en investeert het in beschutte werkplekken. Dit meldt Rijksoverheid. 

Gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven spelen een belangrijke rol in het begeleiden en mee laten doen van mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft structureel ruim 64 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de financiering van beschut werk. Voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven is op de begroting in 2024 een budget van ruim 63 miljoen euro gereserveerd. Ook komt er vanaf 2026 tot en met 2029 88,9 miljoen beschikbaar voor de onderwijsroute, zodat nieuwkomers gemakkelijker kunnen doorstromen naar een mbo-niveau 2, 3 en 4-, hbo- of universitaire opleiding. Dit vergroot de kans op een goede baan voor inburgeraars.

Kindgebonden budget

Om de koopkracht van gezinnen te verbeteren, gaat het kindgebonden budget omhoog. Voor het eerste kind met maximaal 750 euro per jaar, voor het tweede kind met maximaal 883 euro en maximaal 400 euro voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Dit zorgt ervoor dat grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen beter kunnen rondkomen.

Door: Nationale Zorggids