Normal_down__downsyndroom

Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Per Saldo, Wij Staan op! en de Coalitie voor Inclusie zien samen met hun achterbannen dat er een coalitieakkoord ligt met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Er is volgens de organisaties meer nodig voor het oplossen van stelselmatige problemen in de zorg en ondersteuning waar mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen. Dit meldt Ieder(in). 

In het woensdag gepresenteerde akkoord staan positieve voornemens voor mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Zoals toegankelijkheid de norm maken, het tegengaan van discriminatie op grond van handicap, de aanpassing van de kostendelersnorm tot 27 jaar, verbreding van het preventieakkoord met mentale weerbaarheid en het voornemen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. De organisaties willen graag in gesprek over de uitwerking van de plannen.

Toegankelijkere en passendere zorg en ondersteuning

Toch missen de organisaties stevige ambitie bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Voor mensen die in instellingen wonen en voor mensen en voor mensen die zelfstandig thuis wonen. Zij verdienen volgens de belangenorganisaties een eigen integraal plan, waarin wordt uitgewerkt hoe zorg en ondersteuning vanuit de zorgwetten en het sociaal domein beter toegankelijk en passend wordt. Als het over kinderen met een beperking en hun gezinnen gaat, zijn er grote zorgen over de geplande bezuinigingen.

De organisaties roepen het aanstaande kabinet dan ook op meer ambitie te tonen bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en de gehandicaptenzorg. Een integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een beperking aangaat kan volgens hen niet nog vier jaar wachten.

Door: Nationale Zorggids