Normal_gehandicaptenzorg__rolstoel

Ouders van kinderen met een beperking willen dat het kabinet het voor hen mogelijk maakt om DigiD aan te vragen en te gebruiken voor hun kinderen. Zo kunnen zij namens hun kind zaken als een zorgverzekering, afspraak in een ziekenhuis of aangifte doen bij de Belastingdienst regelen. Nu moet alles met papieren formulieren en hebben ze als gevolg daarvan te maken met lange wachttijden, reistijden, extra kosten en slechtere dienstverlening. Dit meldt NRC. 

Vijf belangenorganisaties roepen het kabinet in een pamflet op om hun toegang te geven tot DigiD. “Stop de digitale uitsluiting van wettelijke vertegenwoordigers. Voor onze naasten moeten we terug in de tijd. Naar loketten, naar kopieermachines, naar telefoongesprekken, naar formulieren, naar lange wachttijden”, schrijven ze.

Zorgverzekering afsluiten 

Een ouder die een zorgverzekering wil afsluiten voor haar 18-jarige kind met een verstandelijke beperking, moet dat via een papieren machtiging doen. Maar zorgverzekeraars blijken die machtigingen niet goed op orde te hebben. Bovendien is een verzekering op papier afsluiten duurder dan digitaal: dat verschil is 6 euro per maand. Sommige ouders maken tóch namens hun kind een DigiD aan, maar dat is wettelijk niet toegestaan. Inloggen met DigiD is namelijk persoonsgebonden en een machtiging afgeven kan, maar hoe kan een wilsonbekwaam persoon iemand machtigen?

Wettelijke vertegenwoordigers

Ouders zijn veelal de wettelijke vertegenwoordigers van hun kind met een verstandelijke beperking. De rechter heeft ze toestemming gegeven om hun familielid te representeren, maar de overheid niet. “Dat valt niet uit te leggen. We krijgen daar ook veel vragen over. Ik krijg 80-jarige leden aan de telefoon die het leven van hun 40-jarige zoon regelen. Van de overheid mag je toch verwachten dat die hen helpt? Het omgekeerde gebeurt: de overheid kwadrateert de zorg”, zegt voorzitter Geert Benjamins van EMB Nederland, die zelf een dochter met ernstig meervoudige beperkingen heeft. Volgens zijn organisatie en de vier andere pamfletschrijvers is de oplossing simpel: het ministerie van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van toegang tot DigiD een register van door de rechter benoemde wettelijke vertegenwoordigers bekijken en ze toestemming geven.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een register van vertegenwoordigers, maar kost dit tijd. Naar verwachting kan deze functionaliteit begin 2023 gefaseerd in gebruik genomen worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky