Mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag op Schiphol

Sinds begin 2020 zijn vijfhonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op Schiphol aan een baan geholpen. Dat gebeurde onder de vlag van het Banenplan Schiphol, dat de luchthaven sloot met de gemeente Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS).

Volgens dat plan moeten in drie jaar tijd 750 mensen met een afstand tot arbeidsmarkt werk vinden op Schiphol. Door de coronapandemie leek dat onhaalbaar omdat er veel banen verdwenen op Schiphol. Nu er een enorme krapte op de arbeidsmarkt is en veel werk op Schiphol kunnen weer meer mensen aan een baan worden geholpen. Een groot deel van die banen is in de horeca op de luchthaven, maar ook bij bedrijven in de transport en logistiek.

Beperking

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld mensen die al langere tijd een uitkering hebben of mensen met een arbeidsbeperking. Ook asielzoekers met een verblijfsstatus, de zogeheten statushouders, vallen onder de groep.

De ondertekenaars van het Banenplan Schiphol zijn ondanks de schommelingen op de arbeidsmarkt positief over de uitkomsten, meldt Schiphol. Momenteel overleggen de vier partijen dan ook over het verlengen van het plan tot na januari 2023.

Door: ANP