Landelijke erkenning voor Huntingtoncentrum Amstelring

Het Huntingtoncentrum van Amstelring in Amsterdam heeft een landelijke erkenning gekregen en mag zich nu Regionaal Expertise Centrum (REC) Huntington noemen. Het is een van de zeven REC's in Nederland en een van de grootste. Patiënten met de ziekte van Huntington en hun naasten, uit de regio's Noord-Holland, Flevoland en delen van Zuid-Holland en Utrecht, kunnen bij het Huntingtoncentrum terecht voor informatie en advies, poliklinische zorg en behandeling en voor wonen met zorg.

Gregory Sprenger, neuropsycholoog bij Amstelring reageert verheugd op het nieuws: "We zijn heel trots dat we in een relatief korte tijd zo'n professioneel Huntingtoncentrum hebben neergezet. Deze erkenning geeft ons de mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen door kennisdeling, wetenschappelijk onderzoek, scholing en door samenwerking in het landelijk netwerk Huntington."

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een complexe erfelijke ziekte. Je lichaam maakt bewegingen terwijl je dat niet wilt. Praten en slikken kan moeilijker worden. Ook heeft het invloed op gedrag. De diagnose wordt vaak al vroeg gesteld. Dat roept allerlei vragen op in verschillende fases van het leven van mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. In al die levensfases heeft het Amstelring Huntingtoncentrum iets te bieden: kennis, expertise, begeleiding, behandeling, ondersteuning en zorg. Het multidisciplinair team beschikt over actuele kennis van het ziektebeeld, over de omgang met de ziekte en ondersteuning van de patiënt en zijn naasten.

Vergroten en delen van kennis en expertise

Gregory Sprenger, neuropsycholoog bij Amstelring: "Hoe eerder we mensen met de ziekte van Huntington in beeld hebben en leren kennen, des te beter de zorg en ondersteuning die we kunnen bieden."

Het expertisecentrum werkt nauw samen met het Huntington KennisNet Nederland (HKNN), andere expertisecentra en professionals in Nederland. Huisartsen, neurologen en andere verwijzers kunnen bij het centrum terecht voor informatie en advies. Deze brede samenwerking is essentieel om de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Huntington te waarborgen.

Door: Nationale Zorggids