Normal_rolstoel__beperking__handicap

Een coalitie van ervaringsdeskundigen en organisaties pleit vandaag voor een fundamentelere herziening van de Participatiewet die bestaanszekerheid garandeert. Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid en Participatie, werkt aan een herziening van de Participatiewet, maar haar plannen schieten volgens de coalitie van ervaringsdeskundigen tekort om de problemen op te lossen. In het op 14 juni gepresenteerde Manifest pleit deze coalitie voor een wet die bestaanszekerheid garandeert. De huidige bijstandsnorm schiet daarvoor veel tekort en zou daarom fors moeten worden verhoogd. Dit meldt vakbond FNV.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Participatiewet. Vicevoorzitter FNV Kitty Jong: “De huidige Participatiewet is een ongekend harde wet die onmenselijk uit kan pakken. Mensen worden benaderd vanuit wantrouwen en zijn in grote problemen gekomen door de overheid. Om mensen in de bijstand bestaanszekerheid en perspectief te bieden is een veel grotere wetswijziging nodig dan het Kabinet nu voorstelt. De voorwaarden die in het manifest staan genoemd zijn daar voor noodzakelijk.”

Coalitie

De coalitie bestaat uit ervaringsdeskundige Noortje van Lith, wetenschapper Anja Eleveld, Wij staan op, MIND, Studeren en Werken op Maat, JongPIT, armoedeorganisatie Rotterdamse Sociale Alliantie, Bijstandsbond Amsterdam en vakbonden FNV, CNV en VCP. Naast de verhoging van de bijstand pleit de coalitie ervoor dat bijstandsgerechtigden, chronisch zieken en mensen met een beperking meer worden betrokken bij de herziening van de Participatiewet. Ook jongeren zouden recht moeten krijgen op een volwassen bijstandsuitkering in plaats de jongerennorm van ongeveer 250 euro per maand.

Grondig op de schop

De Participatiewet moet veel grondiger op de schop dan het kabinet nu voorstelt. Zo zou de kostendelersnorm niet aangepast moeten worden, maar volledig worden afgeschaft. Er zouden minder verschillen in de rechten voor bijstandsgerechtigden tussen gemeenten moeten zijn. De wet moet uitgaan van vertrouwen en de te strenge inlichtingenplicht moet worden aangepast. 

Gevangen in de bijstand

Ook pleit de coalitie voor een oplossing voor de groep mensen met een chronische ziekte of beperking die nu gevangen zit in de bijstand. De bijstand is ingericht als tijdelijk vangnet, maar dat is niet reëel voor alle mensen die afhankelijk zijn van de bijstand. Zij konden voorheen een beroep doen op de Wajong. De coalitie pleit voor een wet voor mensen met chronische ziekte en beperking die recht doet aan hun situatie en perspectief biedt zonder partner- en vermogenstoets.

In het manifest wordt ook gepleit voor betere ondersteuning van mensen met een beperking naar en tijdens regulier werk. Garandeer recht op werk voor mensen met een arbeidsbeperking door te investeren in een infrastructuur voor sociaal ontwikkelbedrijven en garandeer voldoende beschutte werkplekken voor mensen die daarop aangewezen zijn.

Door: Nationale Zorggids