Pgb-zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering

Familieleden die aan een ziek kind of ouder betaalde zorg verlenen, krijgen nog steeds geen uitkering nadat deze komt te overlijden. Eind maart deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) juist een uitspraak dat pgb-zorgverleners die geen recht hebben op een werkloosheids-, ziektewet-, of arbeidsongeschiktheidsuitkering, bij werkloosheid toch een ww moeten kunnen krijgen. Vooralsnog gebeurt dat echter niet, terwijl de zorgverlener na het overlijden van hun familielid geen werken of inkomen heeft. Dit meldt NOS. 

Uitkeringsinstantie UWV interpreteert de uitspraak van de CRvB slechts beperkt, zo blijkt nu. Hierdoor ontbreekt een sociaal vangnet voor ongeveer 80.000 zorgverleners met een ernstig ziek familielid. Hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard vindt dat het UWV een enge interpretatie van de uitspraak hanteert. De uitkeringsinstantie en het kabinet vinden echter niet dat de uitspraak van de CRvB geldt voor mensen die een ziek familielid verzorgen. Ze krijgen via de Sociale Verzekeringsbank betaald voor hun werk, maar ze hebben geen arbeidscontract. Wat ze wel hebben in een zorgovereenkomst en daarmee hebben ze volgens de SVB geen recht op een ww-uitkering of ziektewet.

Formele arbeidsrelatie

De zorg die familieleden verlenen is geïndiceerde zorg en dus noodzakelijk. Vaak zijn het zoons of dochters die voor hun dementerende vader of moeder zorgen of ouders die voor hun ernstig gehandicapte kind zorgen. Omdat er personeelstekorten of onvoldoende geschikte woonplekken zijn, moeten ze als cliënt thuis zorg ontvangen. Arbeidsdeskundigen stellen dat familieleden prima een formele arbeidsrelatie kunnen hebben. Volgens hoogleraar Barentsen zegt dat het daar ook fout gaat. “Dat ze aannemen dat familieleden geen arbeidsovereenkomst met elkaar kunnen hebben omdat ze familie zijn. Dat is niet waar. Dat kan gewoon, ook volgens rechters.”

Vakbond FNV wil dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor zorgt dat alle pgb-zorgverleners recht kunnen hebben op ww en andere sociale zekerheden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky