Werkgevers kunnen makkelijker mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen

Het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling is door minister Carola Schouten van Participatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Door werkgevers te ontzorgen, geen onderscheid meer te maken tussen soorten werkgevers en een bonus te geven bij het halen van het quotum, wordt het voor werkgevers simpeler en aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit meldt Rijksoverheid.

In 2013 is de banenafspraak in het leven geroepen door het kabinet het vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het doel is om in 2026 voor 125.000 extra banen te zorgen bij gewone werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind vorig jaar waren er 81.000 banen gecreëerd. Om de banenafspraak en quotumregeling te vergemakkelijken, stelt het kabinet voor om werkgevers te ontzorgen, geen onderscheid meer te maken tussen werkgevers en een bonus te geven bij het behalen van het quotum.

Loonkostenvoordeel

Neemt een werkgever iemand aan vanuit de banenafspraak, dan levert dit loonkostenvoordeel op tot wel 2.000 euro per werknemer per jaar. Zij krijgen op dit moment maximaal 3 jaar loonkostenvoordeel per werknemer, maar binnen de nieuwe wet behouden werkgevers dit voordeel zolang de werknemer in dienst is. Ook hoeven werkgevers en werknemers geen speciale verklaring meer aan te vragen bij het UWV voor het verkrijgen van loonkostenvoordeel. De wijziging moet vanaf 1 januari 2025 ingaan.

Bedrijfsleven en overheid

Het bedrijfsleven en de overheid hebben nu ieder hun eigen opdracht binnen de banenafspraak. Het kabinet wil dat deze u voor alle werkgevers hetzelfde wordt. Het maakt straks niet meer uit bij welke werkgever iemand in dienst is. Maar om van dit onderscheid af te kunnen nemen, moeten overheidswerkgevers eerst meer banen creëren.

Bonus

De quotumregeling in de banenafspraak is een stok achter de deur voor werkgevers. Behalen zij hun quotum niet, dan volgt namelijk een heffing. De nieuwe wet blijft de quotumregeling handhaven, maar er komt ook een positieve stok achter de deur: werkgevers die goed presteren krijgen een bonus in de vorm van een hoger loonkostenvoordeel. Bedrijven die meer werknemers met een beperking in dienst nemen, worden zo extra beloond.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky