Stemmen voor mensen met beperking toegankelijker; helft meldingen positief

Bij het Meldpunt onbeperkt stemmen van Ieder(in) zijn na de Tweede Kamerverkiezingen 384 meldingen over de (on)toegankelijkheid van stembureaus binnengekomen. 47 procent van de meldingen was positief, 29 procent had negatieve ervaringen 23 procent was neutraal over zijn of haar ervaring met het stemlokaal. Dit meldt Ieder(in).

Veel mensen zijn te spreken over de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het stembureau, waardoor ze een goede stemervaring hadden. Ook waren er voorzieningen die rekening hielden met de verschillende beperking, zoals de aanwezigheid van een tolk gebarentaal, een stemmal voor mensen met een visuele beperking, stoelen om even op te kunnen zitten en goed licht in de stemhokjes.

Veel onduidelijkheid voor scootmobielgebruikers

Op het gebied van fysieke toegang tot de stemlokalen zijn er nog wel verbeterpunten. Toegangsdeuren zijn vaak niet zelfstandig te openen en informatie over toegankelijkheid is niet altijd juist. Ook verwachtten mensen soms met hun scootmobiel te kunnen stemmen, maar bleek dat soms wel en soms niet het geval. Soms wisten stembureauleden niet dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp in het stemhokje mogen krijgen, wat soms tot discussies leidde. In enkele gevallen werd hulp uiteindelijk niet toegestaan.

Groot stembiljet

Er zijn volgens Ieder(in) diverse klachten binnengekomen over de grootte van het stembiljet. Deze was lastig te hanteren en weerhield sommigen ervan om zelfstandig hun stem te kunnen uitbrengen. Ook waren opmerkingen over het kleine lettertype op het stembiljet.

Ieder(in) pleit ervoor dat ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau betrokken worden bij de voorbereidingen op de volgende verkiezingen. Daarnaast zou stemmen vanuit een scootmobiel beter vormgegeven moeten worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky