Vrouw met beperking dubbel benadeeld: verhoogd risico op geweld en misbruik

Vrouwen met een beperking hebben een hoger risico op geweld, uitbuiting en misbruik dan vrouwen zonder beperking. Ook lopen zij een verhoogd risico hierop ten opzichte van mannen met een beperking, blijkt uit het nieuwste rapport van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en de Alliantie VN-verdrag Handicap ‘Dubbel benadeeld’. Dit meldt Ieder(in), die aandacht vraagt voor dit probleem. 

Vrouwen met een beperking ervaren meervoudige discriminatie: op grond van hun geslacht én op grond van hun handicap. Zij hebben hierdoor vaker dan mannen met een beperking of vrouwen zonder beperking problemen met het vinden van werk en ze hebben slechtere toegang tot de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Vrouwen met een beperking worden dubbel benadeeld en hebben een hoger risico op geweld, uitbuiting en misbruik dan hun geslachtsgenoten zonder beperking of mannen met een beperking.

Vrouwen in detentie

Dat zij meer risico lopen op geweld, misbruik of uitbuiting, heeft er onder meer mee te maken dat zij financieel vaker afhankelijk zijn of juist afhankelijk zijn van zorg. Ook speelt stereotypering een rol en een verminderde toegang tot hulp. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 60 procent van de vrouwen met een licht verstandelijke beperking (lvb) seksueel geweld heeft ervaren. Een onlangs verschenen rapport over vrouwen in detentie laat ook zien dat deze groep vrouwen vaak te maken heeft met uitbuiting of seksueel misbruik, deels omdat ze bovengemiddeld vaak een lvb hebben en kampen met trauma’s. “Dat maakt ze kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag”, aldus regeringscommissaris Mariette Hamer.

Financiële afhankelijkheid

Ook het feit dat ze vaker geen baan hebben, speelt een factor dat kan leiden tot geweld. Als ze gaan samenwonen of trouwen krijgen ze een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. Hierdoor worden ze financieel afhankelijk van hun partner en daarmee kwetsbaar voor geweld in de relatie. Afhankelijkheid van zorg van hun partner maakt het risico daarop nog groter.

Meer inzicht verkrijgen in data

In het rapport staan enkele aanbevelingen voor het verbeteren van de positie van vrouwen met een beperking. Het is onder meer nodig om de data over vrouwen en meisjes met een beperking te verbeteren, zodat er meer inzicht komt in hun positie. Ook moeten met een beperking betrokken worden bij het maken van beleid over vrouwen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky