VN-rapporteur huisvesting: regel toegankelijkheid voor mensen met beperking beter

De VN-rapporteur huisvesting heeft volgens Ieder(in) enkele stevige aanbevelingen voor Nederland. Zo zou ons land de Grondwet moeten aanpassen door het recht op adequate huisvesting daarin te laten verankeren. Ook moet de toegankelijkheid voor mensen met een beperking beter worden vastgelegd in de wet. Dit meldt Ieder(in).

Afgelopen december bracht speciale VN-rapporteur huisvesting Balakrishnan Rajagopal een bezoek aan Nederland en sprak hij over de woningcrisis. Ieder(in) ging ook met hem in gesprek en leverde een notitie aan waarin het tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking wordt besproken. De VN-rapporteur vindt dat Nederland het recht op goede huisvesting moet laten vastleggen in de Grondwet. Op dit moment is daarin alleen opgenomen dat bevordering van voldoende woongelegenheid een voorwerp van zorg van de overheid is. De Staat is volgens Rajagopal echter verplicht om alle burgers het recht op goede huisvesting te geven.

Toegankelijkheid verankeren

Voor mensen met een beperking is het  door de woningcrisis extra lastig om een geschikte woonruimte te vinden, zag ook de rapporteur. Tijdens zijn bezoek aan Nederland ging hij langs enkele openbare gebouwen en ruimte die niet toegankelijk waren voor mensen met een beperking. Ons land is bezig met het ontwikkelen van een vrijwillige standaard voor toegankelijke gebouwen, maar dat is volgens Rajagopal niet genoeg om het tekort aan woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking aan te pakken. Daarom moet het recht op toegang tot alle bestaande en nieuwe openbare gebouwen, sociale huisvesting, hotels, commerciële instellingen, bedrijven, stoepen en openbare ruimten worden verankerd in de wetgeving.

Voorrang sociale huisvesting

Ook beveelt de rapporteur Nederland aan om bepaalde groepen mensen voorrang te geven bij de toegang tot sociale huisvesting. Dat zijn niet alleen (dreigende) daklozen, maar ook anderen die met ernstige uitsluiting van huisvesting te maken hebben, zoals mensen met een beperking.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky