Ieder(in): ‘Meerdere gemeenten lappen VN-verdrag Handicap aan hun laars’

In enkele Kassa-uitzendingen werd aandacht besteed aan de gemeente Vlissingen die met haar zorgbeleid zou aansturen op geldbesparing in plaats van goede zorg en ondersteuning. Zo zijn er wachtlijsten ontstaan, wordt hulp soms niet toegekend en biedt de gemeente uithuisplaatsing van kinderen soms als oplossing. Volgens Ieder(in) zijn er wel meer gemeenten in Nederland die het VN-Verdrag Handicap aan de laars lappen. Dit is volgens de belangenorganisatie slechts het topje van de ijsberg. Dit meldt Ieder(in). 

In de uitzending van Kassa vertelt een vrouw over haar chronische ziekte die haar belemmert in haar bewegen. Bij de gemeente Vlissingen vroegen zij en haar man om ouderschapsondersteuning, zodat ze voor hun baby kunnen blijven zorgen. Maar in plaats daarvan koos Vlissingen ervoor om het kindje in een pleeggezin te plaatsen. Door de politie in te schakelen, werd dat gelukkig voorkomen.

Recht op gezinsleven volgens VN-verdrag Handicap

Volgens Ieder(in) hebben mensen met een beperking of chronische ziekte recht op een gezinsleven. Zo staat dat ook vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Gemeenten zijn verplicht om daarbij te ondersteunen, bijvoorbeeld via ouderschapsondersteuning. Maar ook andere manieren van ondersteuning bij complexe zorgvragen moeten door de gemeente worden verleend. Uit onderzoek van onder meer de Nationale ombudsman en nu ook Kassa, blijkt dat dit nog steeds niet goed gaat.

Ontmoedigingsbeleid

Vakbond FNV eist van de gemeenteraad dat het kwetsbare bewoners beschermt tegen wandbeleid van de gemeente. En na een bijeenkomst in de gemeente samen met bewoners, blijken er nog veel meer problemen te spelen in Vlissingen: mails worden niet beantwoord, dossiers raken kwijt, casemanagers zijn langdurig ziek en er wordt onvoldoende zorg (op maat) geleverd. De gemeente lijkt wel een ontmoedigingsbeleid te voeren, stelt Ieder(in).

VN-verdrag Handicap op meerdere plekken aan laars gelapt

Ook weet de belangenorganisatie dat dit probleem niet alleen in Vlissingen speelt. Het probleem speelt in heel veel Nederlandse gemeenten, waar bewoners simpelweg de pech hebben dat er niet goed voor hun gezorgd wordt. Daar lappen ze het VN-verdrag Handicap aan de laars. Ieder(in) zal de acties van FNV ondersteunen en was op 14 maart ook aanwezig in Vlissingen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky