Normal_achmea_logo

HILVERSUM - Als een patiënt onder de noemer Bemoeizorg wordt opgenomen in een instelling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vervalt het eigen risico. Bemoeizorg is een langdurige behandeling voor zorgmijders waarbij het winnen van vertrouwen een belangrijk onderdeel is van de zorgverlening. Achmea doet nu onderzoek naar mogelijke fraude met dit label. Dat meldt EenVandaag.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat bij ggz-instelling Bouman GGZ het label Bemoeizorg vaak pas achteraf werd toegevoegd. Een gelekte interne memo suggereert dat deze bewuste aanpassing een kostenbesparing moet opleveren en dat niet alle behandelaars het met de directie eens zijn over deze werkwijze. Sjef Czyzewski, directeur van Bouman, spreekt het beeld dat in de memo is geschetst tegen. Volgens hem is het declaratiesysteem te onduidelijk en zijn patiënten bij opname vaak nog niet duidelijk te classificeren.

Achmea kondigde zaterdag een onderzoek aan naar Bouwman en heeft nu besloten nog twee instellingen te onderzoeken, Parnassia en Altrecht. De Nederlandse Zorgautoriteit deelt de interesse van Achmea voor een onderzoek, en zal de zaak gaan volgen.

© Nationale Zorggids / Olof Venema