Normal_novum.19-3-2013.0233

DEN HAAG (Novum) - Eerwraakslachtoffers en anderen die ernstig worden bedreigd moeten hun zorgkosten betaald krijgen uit een speciaal fonds. Zo kunnen zij anoniem blijven en lopen ze geen risico te worden getraceerd door kwaadwillenden. Dit jaar gaat een proef van start met zo'n fonds, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Eerwraakslachtoffers, slachtoffers van loverboys, maar ook bedreigde politici kunnen worden gevonden wanneer bijvoorbeeld familieleden bij medewerkers van zorgverzekeraars gegevens over het slachtoffer ontfutselen. Ook wanneer deze bedreigde personen specifiek geregistreerd staan met een 'geheimhoudingsvinkje' wordt deze informatie nog gelekt, schrijft Schippers.

Zorginstellingen en justitie maakten eerder melding bij Schippers van de factureringsproblemen van ernstig bedreigden. Sommige instellingen factureren helemaal niet omdat ze geen risico willen lopen dat gegevens worden gelekt.

In overleg met het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), Zorgverzekeraars Nederland, justitie en de Nationale Politie heeft de minister besloten een speciaal anoniem fonds op te richten. Mensen die door het OM als 'ernstig bedreigd' worden gezien krijgen een speciaal registratienummer. De zorgaanbieder stuurt de factuur van de verleende zorg vervolgens niet naar de zorgverzekeraar, maar naar de Nationale Politie. Die dient per halfjaar de totaalrekening van al deze mensen in bij het CVZ en onderling vindt dan de betaling plaats.

De pilot loopt een jaar en eindigt eind 2013. Als na evaluatie de nieuwe werkwijze geslaagd blijkt, wordt die omgezet in een wet. Om te zorgen dat zo'n wet in 2014 in kan gaan, is de voorbereiding nu al in gang gezet, aldus Schippers.