Normal_depressie

Amsterdam (Novum) - Justitie doet aan psychologische marteling door verdachten vaker en voor lichtere vergrijpen 'in alle beperkingen' vast te zetten. Dat zegt advocaat Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zaterdag in het televisieprogramma Eenvandaag.

De vereniging vreest dat justitie de beperkingen ook onterecht gebruikt om verdachten onder druk te zetten. "Bij ons leeft de gedachte dat die beperkingen worden opgelegd om een verdachte onder druk te zetten, een beetje te breken, en dat kan ook. Je kan iemand zelfs zijn eigen zelfmoord laten bekennen, dat is niet zo moeilijk", aldus van Oosten.

"Langdurig eenzame opsluiting valt volledig onder het begrip psychisch martelen. Als je iemand maar lang genoeg in eenzame opsluiting houdt, dan zijn mensen bereid alles te ondertekenen en te verklaren", gaat van Oosten verder.

Als een verdachte in alle beperkingen zit, mag hij geen contact hebben met medegedetineerden of familie, geen krant, radio of televisie hebben en niet bellen. De beperkingen zijn bedoeld zodat een verdachte het onderzoek niet kan tegenwerken of beïnvloeden.

De NVSA vindt daarnaast dat de werkzaamheden van advocaten worden gehinderd wanneer verdachten in volledige beperkingen worden gezet. De verdachte mag in dat geval alleen contact hebben met zijn advocaat, die verder ook niet met derden mag praten. De NVSA wil dat er veel kritischer gekeken wordt voordat een verdachte in alle beperkingen vastgezet wordt.

Het College van procureurs-generaal geeft toe dat er klachten binnen zijn gekomen over de noodzakelijkheid van het vasthouden van verdachten in alle beperkingen. "Dit signaal nemen we serieus en we zijn erover in gesprek", aldus het college in een reactie.