Normal_growthcone_zenuw_hersenen_neurologie_wiki_-c_

Autistische jongeren blijken veel knooppunten van zenuwcellen in hun hersenen te hebben. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt, die de hersenen hebben onderzocht van dertien autistische jongeren tussen de 13 en 20 jaar oud. Dat meldt Nu.nl.

De hersenen werden vergeleken met die van jongeren die geen autistische stoornis hadden. Bij een normale ontwikkeling verdwijnt ruim de helft van deze knooppunten, de zogenoemde synapsen, aan het einde van de kindertijd als gevolg van een proces dat wordt aangeduid als 'pruning'. In de hersenen van de jongeren met autisme bleek slechts zestien procent van deze hersenverbindingen te zijn 'gesnoeid'.

Onderzoeksleider David Sulver van de Columbia University noemt het verschil in aantal synapsen aan het eind van de kindertijd opvallend en stelt dat het voor eerst is dat een gebrek aan pruning in verband wordt gebracht met autisme. 'Hoewel mensen meestal denken dat er nieuwe hersenverbindingen moeten worden gevormd als we iets leren, is de verwijdering van ongebruikte synapsen waarschijnlijk net zo belangrijk.'

In het brein van autistische jongeren wordt het snoeiproces mogelijk verstoord door een overactief eiwit met de naam mTOR. Uit proeven met muizen is gebleken dat pruning kan worden aangewakkerd door medicijnen die de aanmaak van mTOR onderdrukken. Na het toedienen van deze medicijnen zouden de muizen minder autistisch gedrag hebben vertoond.

© Nationale Zorggids