Normal_soldaat_militair_geweer

Militairen die uitgezonden naar het buitenland zijn geweest melden zich steeds meer aan voor hulpverlening. Dit blijkt uit een brief die minister Hennis (Defensie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Afgelopen jaar klopten 410 meer militairen aan voor hulp dan in 2013. Dit meldt de NOS. 

De veteranen kampen met uiteenlopende klachten. Volgens minister Hennis kan de toename van het aantal hulpvragen te maken hebben met de opening van het Veteranenloket. Dit loket opende in 2014. Militairen kunnen met vragen over hulp bij dit loket terecht. 
 
Vorig jaar hebben 1668 militair hulp gevraagd. In 2013 deden 1258 militairen dit. Van de 1668 militairen die in 2014 hulp vroegen, zijn 227 militairen uitgezonden geweest naar Afghanistan. In 2013 melden 166 militairen die naar Afghanistan geweest zijn zich en in 2012 waren dit er 119. Daarnaast kwamen in 2014 meer hulpverzoeken van militairen die meegedaan hebben aan SFOR, IFOR en UNPROFOR in het voormalige Joegoslavië. 
 
Komende zaterdag, 27 juni, is het Veteranendag. Veteranen worden dan in het zonnetje gezet. 
 
© Nationale Zorggids