Normal_hugo_de_jonge1

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een nieuwe nationale dementiestrategie aan. In het voorjaar van 2020 zal hij de uitgewerkte strategie aan de Tweede Kamer aanbieden.

Het in 2013 gestarte Deltaplan Dementie – een samenwerking van een groot aantal organisaties uit overheid, zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening – eindigt in 2020. Met het Deltaplan zijn veelbelovende resultaten geboekt als het gaat om onderzoek en wat betreft het dementievriendelijk maken van de samenleving. Maar in het licht van het stijgend aantal mensen met dementie en de impact van de aandoening voor mensen en hun omgeving, is er nog veel te doen.

Nationale Dementiestrategie

In vervolg op het Deltaplan Dementie start minister De Jonge daarom in 2021 met de nationale dementiestrategie, een overkoepelend dementieprogramma dat aansluit bij al lopende programma’s op het gebied van de ouderenzorg.

In de periode van 2021 tot 2030 zet deze nationale dementiestrategie in op meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. Het onderzoeksbudget hiervoor zal worden verdubbeld van 8 miljoen euro naar 16 miljoen euro per jaar. Ook zet de strategie in op meer verbinding in de samenleving, zodat mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen, verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten en een sterke rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van dementie

Dementie belangrijkste doodsoorzaak

Dementie ontwikkelt zich in razend tempo tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening. Nu telt ons land ongeveer 265.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit naar 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. 

Door: Nationale Zorggids