Normal_hulplijn_telefoon

Donderdag 28 januari 2021 is de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 ondertekend door een groot aantal organisaties. Het gaat om onder andere MIND, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Jeugdzorg Nederland, COC Nederland, ProRail, UWV, GGD-GHOR en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit meldt Rijksoverheid. 

De landelijke agenda is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide. Voor de komende vijf jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking gesteld aan 113 Zelfmoordpreventie, die de uitvoering van de Agenda coördineert.

Netwerkaanpak

In de nieuwe agenda staat de netwerkaanpak centraal. Samen met 45 partijen is het streven dat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten en inzetten voor het verminderen van suïcidepogingen en suïcides. De activiteiten zijn gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te signaleren, acties in de wijk en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Ook bouwen de activiteiten voort op kennis uit de wetenschap en goede voorbeelden uit de praktijk, zoals STORM, een ketenaanpak in het onderwijs. Gelukkig stijgt het aantal suïcides al enige jaren niet meer, blijkt uit cijfers.

Toch blijven de activiteiten hard nodig. De urgentie voor zelfmoordpreventie is onverminderd hoog. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding. Daarnaast doen nog eens 135 mensen een poging tot suïcide, waarvan er veertig op de spoedeisende hulp terechtkomen.

Door: Nationale Zorggids