Normal_normal_window-view-1081788_640

Eind januari 2021 deed het Trimbos-instituut voor de derde keer onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van volwassenen. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een toename van psychische klachten, zoals slaapproblemen en gevoelens van depressie. Deelnemers tussen de 20 en 35 jaar ervaren de meeste klachten. Dit meldt Trimbos. 

Van 25 januari tot 2 februari is er een online meting uitgezet, onder bijna 1300 deelnemers. Aan de deelnemers werden vragen gesteld over verandering van mentale gesteldheid en welk cijfer ze hun leven geven. Ook werd er gevraagd naar de ervaring van psychische klachten.

Slaapproblemen en eenzaamheid 

Bijna een kwart van de deelnemers geeft aan dat de psychische gesteldheid sinds het begin van de coronacrisis achteruit is gegaan. Dit was in oktober 2020 nog 1 op de 6. Ook hebben mensen volgens Trimbos steeds vaker last van angstgevoelens, slaapproblemen, depressie en eenzaamheid. De deelnemers geven hun leven in het begin van 2021 een 6,6 ten opzichte van een 7 in de maanden daarvoor.

Stressklachten

De angst voor het virus zelf is niet veranderd. Wel zijn er meer stressklachten door corona, in vergelijking met oktober. Ook hebben meer mensen in erge situaties gezeten, bijvoorbeeld door ontslag of het overlijden van een naaste. Mensen tussen de 20 en 35 jaar ervaren de meeste klachten. Ze hebben behoefte aan meer perspectief en mogelijkheden tot sociaal contact.

Zestig procent van de respondenten geeft aan dat ze ook nog positieve dingen kunnen noemen van de crisis, zoals meer saamhorigheid en rust.

Door: Nationale Zorggids