Het Rode Kruis wil jongeren door de coronaperiode heen helpen

Bijna twee jaar sinds de start van de coronacrisis ziet bijna 60 procent van de Nederlanders op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken hebben. Ook kampt 40 procent af en toe of vaker met gevoelens van angst of eenzaamheid. Daarnaast maakt meer dan 80 procent van de jongeren zich weleens zorgen over de toekomst. Dit meldt het Rode Kruis. 

Het onderzoek laat verder zien dat driekwart van de ondervraagden bezorgd is dat de coronacrisis leidt tot een tweedeling in de samenleving. Het Rode Kruis komt daarom met een marathoneditie van de #skipdecoronadip motivatiecampagne voor jongeren. Daarnaast biedt de hulporganisatie jong én oud die worstelt met gevoelens van somberheid of zorgen over de toekomst een luisterend oor via de telefonische hulplijn 070-44 55 888 en de WhatsApp-hulplijn.

Enquête

Het Rode Kruis heeft begin december een enquête gehouden onder een steekproef van ruim duizend mensen naar de gevolgen van de coronacrisis op het mentale welzijn van Nederlanders van 16 jaar en ouder. 37 procent van de mensen ervaart af en toe of regelmatig eenzaamheid. Ook zijn mensen bezorgd over de toekomst en onzeker over de afloop van de coronacrisis. Bij mensen die zich zorgen maken over de toekomst springen jongeren van 16-30 jaar in het oog: meer dan 80 procent maakt zich weleens zorgen, 28 procent regelmatig en 15 procent (bijna) altijd. Deze percentages zijn hoger dan die uit een vergelijkbaar onderzoek uit oktober 2020. Toen maakte 8 procent van de jongeren zich (bijna) altijd zorgen over de toekomst; tegen 15 procent nu. Ook het percentage jongeren die (bijna) altijd somber zijn, is gestegen van 5 procent in eind 2020 naar 10 procent nu.

Bijna driekwart van de ondervraagden kent weleens een gevoel van onzekerheid of corona ooit voorbij zal gaan. En voor een derde is die onzekerheid er regelmatig of vaker. Het zijn de jongste respondenten (68 procent) en de 70-plussers (61 procent) die het vaakst met dit gevoel kampen.

Door: Nationale Zorggids