Normal_european-union-flag-flying-against-blue-sky-2022-11-07-05-56-55-utc__1_

Zestien Europese organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, zeggen dat er meer aandacht besteed moet worden aan de impact van overheidsbeleid op de mentale gezondheid. Afgelopen april presenteerde zij hun visie aan de Europese Commissie in Luxemburg. Dit meldt Trimbos.

Organisaties zoals Mental Health Europe, UNICEF en het Trimbos-instituut waren betrokken bij het gezamenlijk rapport. Het document dat in het belang staat van “mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen” werd opgesteld door de EU Health Policy Platform Thematic Network.

Actie nodig

In het rapport staat beschreven hoe de Europese Unie en Europese landen verschillende strategieën kan inzetten om de mentale gezondheid te bevorderen en de gezondheidsverschillen te verminderen. Deze moeten op een integrale, domein overstijgende manier ingevoerd worden, en gericht worden op de leefomgeving op lokaal, landelijk en Europees niveau.

Mental Health in All Policies

Met deze visie willen Mental Health Europe en het Trimbos-instituut samen met andere partijen geestelijke gezondheid laten terugkomen in de Europese wetgeving, genaamd Mental Health in All Policies (MHiAP). Hiermee benadrukken zij dat een ander beleid de factors van mentale gezondheid kan beïnvloeden, en dat ongelijkheden zo verminderd worden.

In het gemeenschappelijke document staat hoe de strategieën geïntegreerd kunnen worden in alle andere beleidsdomeinen die normaal niks met gezondheid of zorg te maken hebben. Het plan geeft ook voorbeelden over hoe de aanpak in z’n werking gaat.

Verkleinde versie

Op het moment is het Trimbos-instituut ook bezig om een verkleinde versie van het plan te creëren, zodat het ook lokaal in Nederland gebruikt kan worden.

Door: Nationale Zorggids