Hormoontherapie verbetert mentale gezondheid transgender mensen

Trangender personen met depressieve en psychische klachten hebben baat bij genderbevestigende hormoontherapie. Dit blijkt uit een studie van onder meer het Amsterdam UMC, naar 46 relevante wetenschappelijke artikelen. Bij transgender personen is de meest voorkomende medische interventie genderbevestigende hormoontherapie. Dit meldt het Amsterdam UMC. 

Deze therapie verandert het lichaam naar de gewenste genderidentiteit. Transgender personen hebben vaker dan anderen last van psychische problemen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat genderbevestigende hormoontherapie depressieve symptomen vermindert. De onderzoekers weten echter niet of dit komt door de biologische effecten van de hormonen of ander gerelateerde effecten.

“Hoewel het onderzoek ook verbeteringen in kwaliteit van leven en een positieve verandering in interpersoonlijk functioneren laat zien, waren deze bevindingen minder eenduidig. Daarom is verder onderzoek van hoge kwaliteit cruciaal.”

Door: Nationale Zorggids