Meer kinderen en volwassenen die ADHD-medicatie gebruiken

Het aantal kinderen en volwassenen dat ADHD-medicatie gebruikt is in 2022 toegenomen. Het totale aantal gebruikers nam vorig jaar toe met 8 procent. Er zijn met name meer gebruikers van lisdexamfetamine. Onder kinderen steeg het gebruik van lisdexamfetamine met 23 procent en onder volwassenen met 36 procent. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

De meest gebruikte geneesmiddelen voor behandeling van ADHD zijn methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine. In 2021 waren er in totaal 261.000 gebruikers van ADHD-medicatie en in 2022 steeg dit met 8 procent naar 282.000.

Lisdexamfetamine is de grootste stijger

Met name bij lisdexamfetamine is er een duidelijke stijging te zien. Onder kinderen van 6 tot en met 17 jaar steeg het aantal gebruikers met 23 procent naar 15.000. Voor dexamfetamine en methylfenidaat bleef het aantal gebruikers vrijwel stabiel ten opzichte van 2021. Onder volwassen was er echter wel een significante stijging zichtbaar. Het aantal volwassen gebruikers van dexamfetamine steeg vorig jaar naar 36.000 (+ 13 procent) en bij methylfenidaat steeg het aantal naar 123.000 (+ 11 procent).

Kosten van ADHD-medicatie gestegen

In 2022 stegen de totale kosten van ADHD-medicatie met 14,7 procent naar 78 miljoen euro. Deze toename is hoger dan de gebruikersaantallen, doordat de kosten per gebruiker van (lis)dexamfetamine in 2022 ongeveer vier keer zo hoger waren als van methylfenidaat.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen