Normal_tbs__gevangenis__dwangverpleging

De afgelopen is er binnen  Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden veel gedaan om de interne veiligheid te verbeteren. De personele bezetting op de afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke tbs’ers is verbeterd en ook is er een gijzelingsbeleid ingevoerd. Deze maatregelen volgen op een ontsnapping van twee tbs’ers uit de kliniek na een medewerker te hebben gegijzeld. Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid, die haar toezicht nu gaat afschalen.

Sinds het incident in 2020 is FPC De Kijvelanden een verbetertraject gestart onder toezicht van de inspectie. De medewerkers op de afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (EVBG) tbs’ers waren niet goed op elkaar ingespeeld en hadden geen zicht op bestaande risico’s. De gijzeling kon ook nog eens niet vertraagd worden doordat de toegangscontrole gebrekkig was en er onvoldoende bouwkundige en elektronische voorzieningen waren.

Toegangscontrole en personele bezetting

Inmiddels is de toegangscontrole verbeterd en is er op de EVBG-afdeling meer ruimte voor teamontwikkeling doordat de personele bezetting is verbeterd. Gedetacheerde medewerkers zitten voor een langere periode op de afdeling en zijn daardoor bevoegd alle werkzaamheden uit te voeren. Dankzij de inzet op teamontwikkeling is het team ook stabieler. Het gijzelingsbeleid is tot slot aangepast en ingevoerd. Alle medewerkers weten hier vanaf en oefenen er ook mee. Tevens volgens zij een training agressiehantering, met als onderliggend thema het gijzelingsbeleid.

Toezicht afgeschaald

Omdat de inspectie vindt dat FPC De Kijvelanden voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd, is de kans op herhaling van een incident zoals in maart 2020 een stuk kleiner. Zoals iedere FPC blijft ook De Kijvelanden onder toezicht, maar is er geen verscherpte aandacht meer voor.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky