Wachttijden voor beschermd wonen lopen soms op tot 2 jaar

Voor volwassenen met psychische problemen die nog niet zelfstandig kunnen wonen, maar ook niet in een ggz-instelling thuishoren, is er beschermd wonen. Uit onderzoek van Pointer blijkt echter dat duizenden kwetsbaren op een beschermd wonen-plekje moeten wachten. In centrumgemeentes als Haarlem, Arnhem en Den Haag loopt de wachttijd op tot wel twee jaar. Een wettelijk maximum is er niet. Dit meldt Pointer.

Mensen die beschermd wonen krijgen hulp met dagelijkse activiteiten. Wanneer zij dat nodig hebben kunnen ze ook extra begeleiding krijgen. De locaties zijn er om cliënten voor te bereiden om zelfstandig wonen. Er zijn in Nederland 44 centrumgemeentes, grote gemeentes gebundeld met een aantal regiogemeentes die verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen.

Wachtlijst van jaren

De verschillen per centrumgemeente zijn groot. Op sommige plekken hoeven cliënten slechts enkele weken te wachten op een plekje voor beschermd wonen, maar in andere centrumgemeentes staan mensen jarenlang op de wachtlijst. De instroom, doorstroom en uitstroom is volgens de landelijke branchevereniging Valente volledig vastgelopen.

Mismatch tussen zorg en woningcorporaties

Zorgaanbieders hebben moeite met het vinden van vastgoed voor beschermd wonen en omdat er geen regulier woonaanbod is kunnen bestaande bewoners niet doorstromen naar een zelfstandige plek. Soms zitten mensen er niet op hun plek, wat vooral het geval is bij complexe problemen, waardoor zij naar een andere voorziening willen. Volgens onderzoeker Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is er een mismatch tussen zorginstellingen en woningcorporaties. Wat zorginstellingen hun cliënten kunnen bieden is afhankelijk van het aanbod van de corporaties. Vaak is er echter gebrek aan afstemming, waardoor er geen geschikte woning gevonden kan worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky