Ziekenhuis neemt ernstige klachten door mentale voorgeschiedenis niet serieus

Na een operatie vanwege endeldarmkanker in 2013, krijgt een patiënt hevige pijnen in zijn buik. Het ziekenhuis dat de ingreep uitvoert, neemt zijn klachten jarenlang niet serieus. Pas in 2017 volgt een kijkonderzoek. Wat blijkt? Er zit een medisch voorwerp in zijn darmen, ter hoogte van de operatienaad. Volgens de patiënt had het ziekenhuis last van kokervisie omdat hij een geschiedenis van mentale klachten heeft. Hij legde zijn klacht bij het College voor de Rechten van de Mens die oordeelde dat hij gediscrimineerd is. Dit meldt het mensenrechtencollege.

De klager had psychiatrische klachten, maar is daarvoor voor het laatst behandeld in 2009 en bouwde zijn medicatie in 2013 volledig af. In datzelfde jaar moest hij vanwege endeldarmkanker een operatie ondergaan voor het verwijderen van een deel van de darm. Na de ingreep krijg hij hevige pijnen in zijn buik, waarvoor hij 25 keer werd opgenomen in het ziekenhuis. Pas in mei 2017 werd een kijkonderzoek uitgevoerd, waarbij een medisch voorwerp in zijn darmen werd aangetroffen.

Voor gek verklaard

Tussen mei 2017 en oktober 2019 ontvangt het ziekenhuis meerdere klachten van de patiënt. Hij wil bemiddeling van een klachtenfunctionaris, schadevergoeding en stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor materiële en immateriële schade veroorzaakt door een medische fout. Ook in maart 2020 stuurt hij nog een aangetekende brief, maar volgens het ziekenhuis kan daar vanwege de aansprakelijkheidszaak niets mee worden gedaan. Dan gaat de man in november 2021 naar de Geschillencommissie Ziekenhuis die oordeelt dat het ziekenhuis tekort is geschoten en hij onjuist is behandeld “door onder andere het voor gek verklaren van iemand met een psychiatrische voorgeschiedenis”. Hierop stapt hij naar het College voor de Rechten van de Mens.

Sprake van discriminatie

Het mensenrechtencollege oordeelt ook dat er sprake was van discriminatie bij het verlenen van medische zorg. In plaats van medisch onderzoek naar pijnklachten verwees het ziekenhuis hem na de operatie door naar psychiatrische hulp of hulp van een maatschappelijk werker. Het ziekenhuis maakte andere medische keuzes dan gebruikelijk, alleen omdat de man een psychiatrisch verleden heeft. Ook is hij onjuist behandeld door personeel en zei een chirurg in zijn bijzijn dat de pijn kwam door zijn psychiatrisch verkleden en dat “normale mensen dit niet kunnen begrijpen”. Dezelfde chirurg verweet de patiënt van het zelf inbrengen van een lichaamsvreemd voorwerp. Op basis hiervan is de man ook gediscrimineerd door hem onjuist te behandelen, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky