Onderzoek naar meerwaarde VR-bril voor kinderen met selectief mutisme

Bijzonder hoogleraar Jeroen Legerstee heeft als doel om de zorg toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Ook wil hij met zijn leerstoel het effect van bestaande behandelingen vergroten. Onderdeel van zijn onderzoek is virtual reality: kan een VR-bril of een app met VR bijdragen aan de mentale zorg van kinderen en jongeren met dwang, angst en tics? Uit eerder onderzoek is al gebleken dat virtual reality heel nuttig kan zijn voor kinderen in ziekenhuizen en kinderen met angstproblemen. Het nieuwste onderzoek richt zich op kinderen met selectief mutisme. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam. 

Kinderen in ziekenhuizen kunnen in een virtuele realiteit wennen aan de omgeving en voorbereid worden op een operatie. Na hun behandeling hebben zij vaak minder pijnstilling nodig dan kinderen die geen virtual reality gebruikten vooraf. Ook voor kinderen met angstproblemen blijkt VR een uitkomst te bieden. Legerstee gaat nu samen met Levvel, promovendus Wendy van Vlerken, copromotor Luik Stapersma onderzoek wat virtuele werkelijkheid kan betekenen voor kinderen met selectief mutisme. Deze kinderen kunnen wel praten, maar zijn bang om dit in het openbaar te doen. Zo praten zij bijvoorbeeld op school helemaal niet en thuis volop.

Aanvulling op bestaand behandelprotocol

Voor selectief mutisme is een behandelprotocol, maar Legerstee denkt dat VR daar thuis een mooie aanvulling op kan zijn. “Kinderen oefenen met praten via een virtuele nabootsing van een klaslokaal in aanwezigheid van virtuele leraren en kinderen, vanuit hun veilige thuisomgeving", aldus de bijzonder hoogleraar innovatieve behandeling bij kinderen en jongeren met Dwang, Angst en Tics (DAT). Dit soort hulpmiddelen kunnen kinderen en jongeren ook gebruiken als ze op een wachtlijst voor de ggz staan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky