Normal_normal_ouders_scheiding_gescheiden

Ouders die deelnamen aan de pilot 'Recht doen aan je kind' zijn van mening dat de interventie maar weinig resultaat heeft gehad. Tegelijkertijd is er mogelijk wel sprake van een afname van de conflictfrequentie af en een toename van de relatiekwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, zo meldt het ministerie van volksgezondheid. 

De pilot Recht doen aan je kind beoogt ouders te helpen in het oplossen van een vechtscheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma. Ouders doorlopen die week een intensief en integraal programma, waarin zij met hulpverleners en deskundigen aan de slag gaan met hun problemen, zowel op emotioneel als op juridisch vlak. Het doel is dat ouders weer met elkaar leren omgaan zonder de strijd waar de kinderen ernstige schade van ondervinden. Het programma is ontwikkeld op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Perspectief

Het resultaat van de pilot kan volgens de onderzoekers als teleurstellend en als bemoedigend worden bestempeld, afhankelijk van het gekozen perspectief. Deelnemers waren weinig tevreden over het verloop van het programma. Wat betreft het verschil in conflicten voor en na de interventie, wijzen de resultaten op een positieve ontwikkeling (mogelijk neemt de conflictfrequentie af en de relatiekwaliteit toe), hoewel het onzeker is of deze ontwikkelingen ook echt zijn toe te schrijven aan de interventie. De uitvoerende instantie kijkt wel tevreden terug op de uitvoeringpraktijk.

Door: Redactie Nationale Zorggids