Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

Er komt een toezichthouder in de bestrijding van kinderpornografisch materiaal op het internet. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (J en V) werk al langer aan een bestuursrechtelijke aanpak van foute en lakse internetbedrijven die niet snel genoeg beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik van hun servers verwijderen, nadat ze een melding hierover hebben gekregen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Grapperhaus wil dat de nieuwe autoriteit een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) wordt, zodat deze onafhankelijk kan opereren. De onafhankelijkheid is voor hem doorslaggevend, omdat de aanpak van online kinderpornografisch beeldmateriaal raakt aam de vrijheid van meningsuiting.

Wet voor toezicht op de bestrijding

De voorbereiding van een wet voor toezicht op de bestrijding van kinderpornografisch materiaal op internet zit in de eindfase en een wetsvoorstel kan naar verwachting in januari 2021 in consultatie. Volgens deze wet kan de autoriteit straks toezien of internetbedrijven zich voldoende houden aan afspraken, die met de Nederlandse ict-sector zijn gemaakt om internet op te schonen van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik.

Samenwerking

In 2018 is minister Grapperhaus de samenwerking aangegaan met de sector in het bestrijden van online kindermisbruik. Door deze publiek-private samenwerking kunnen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) meer de focus leggen op het stoppen van acute misbruiksituaties door daders op te sporen en te vervolgen.

Door: Nationale Zorggids