Normal_vluchteling_asielzoeker

Zeker tweehonderd asielkinderen dreigen zonder hun ouders en broertjes of zusjes op te groeien, vanwege het nieuwe beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens het nieuwe beleid zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet alleenstaand meer als ze hier door familie zijn opgevangen. Daardoor vervalt het automatische recht op hereniging met hun gezin. Dit meldt NOS op basis van berichtgeving door NRC. 

Het doel van de nieuwe regel van het IND is dat minder ouders hun kinderen vooruitsturen naar Nederland, zodat zij er makkelijker asiel kunnen aanvragen. Volgens de NRC hebben duizenden ouders hun kinderen hiervoor gebruikt. Toch daalde het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat hier asiel zocht: afgelopen jaar waren dat er ‘slechts’ 985 terwijl dat er 6 jaar geleden nog 3.860 waren.

De IND zelf en juristen van de dienst twijfelden bij de haalbaarheid van de nieuwe regel, maar deze zou toch zijn afgedwongen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De Tweede Kamer zou hierover niet zijn ingelicht.

Gezinsherenigingsrichtlijn 

Asieladvocaat Corrien Ullersma denkt niet dat een rechter akkoord gaat met het nieuwe beleid. “Het begrip alleenstaand staat ook vermeld in de gezinsherenigingsrichtlijn van het Europese Recht. En daar is Nederland heel hard aan verbonden. Het duurt waarschijnlijk nog zeker een jaar voordat een rechter hierover een oordeel uitspreekt. Dat betekent dat een grote groep kinderen in de tussentijd zonder ouders in ons land verblijft.

Door: Nationale Zorggids