Normal_rss_entry-296138

Het kabinet past het beleid rond de gezinshereniging van alleenstaande minderjarige asielzoekers aan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer, die om opheldering over de zaak had gevraagd.

NRC meldde maandag dat de regels rond gezinshereniging eind vorig jaar waren gewijzigd zonder dat de Kamer daarvan op de hoogte was gesteld. Het kwam er volgens de krant op neer dat asielkinderen niet meer automatisch recht zouden hebben op gezinshereniging als ze in Nederland worden opgevangen door een (ver) familielid. Onder meer CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks eisten vervolgens opheldering.

Uit onderzoek blijkt dat het om 207 gevallen gaat. "De omvang van de casuïstiek blijkt aanmerkelijk groter dan aanvankelijk gedacht", aldus de staatssecretaris. Bovendien gaat het om een diverse groep waarbij "een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is".

Aanvraag

Asielkinderen die werden afgewezen voor gezinshereniging mogen toch nog een aanvraag daartoe indienen. "De IND zal, daar waar nodig, betrokkenen die in de afgelopen periode onder genoemde werkwijze geen aanspraak op nareis hebben kunnen maken, aanbieden de oorspronkelijke nareisaanvraag in behandeling te nemen."

Volgens Broekers-Knol heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2019 voor het eerst besloten een verzoek tot gezinshereniging van een alleenstaande asielzoeker niet te honoreren. De rechter heeft deze lijn goedgekeurd.

Uitleg

Daarna is deze werkwijze algemeen gehanteerd binnen de IND. De stichting NIDOS, die zich richt op alleenstaande minderjarige vreemdelingen, vroeg de IND vorig najaar om uitleg over de wijze waarop de dienst de term alleenstaande hanteerde.

In maart werd Broekers-Knol op de hoogte gesteld. Zij besloot naar aanleiding van die nota tot een inventarisatie, maar handhaafde ook de bestaande werkwijze van de IND. De bewindsvrouw kreeg de inventarisatie deze week en heeft daarop besloten dat de werkwijze van de IND betreffende asielkinderen en gezinshereniging niet meer algemeen mag worden toegepast.

Door: ANP