'Reclassering moet alerter zijn op huiselijk geweld'

De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet een aantal knelpunten bij de reclassering. Een daarvan is dat de reclassering onvoldoende nagaat of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling door verdachten. Daarvoor bestaat al jaren een meldcode, maar die wordt niet goed gebruikt. Dat constateert de inspectie in een rapport dat minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ongeacht het delict waarvan iemand wordt verdacht, is de reclassering wel verplicht de meldcode in te vullen. De kans bestaat nu dat de reclassering signalen mist en dat hulp voor mogelijke slachtoffers uitblijft, waarschuwt de inspectie. "Met urgentie" moet de reclassering voortaan bij al haar adviezen nagaan of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, vindt de inspectie.

Een ander knelpunt is de advisering over jonge verdachten, tot 23 jaar. De reclassering kijkt niet vaak genoeg of de jongere moet worden berecht onder het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht. "Het maakt nogal verschil wat wordt geadviseerd." Bij het jeugdstrafrecht wordt meer gekeken naar de ontwikkeling van jongeren en is minder sterk gericht op straffen zoals die bij volwassenenstrafrecht worden opgelegd, stelt de inspectie.

Als jeugdrecht met daaraan gekoppeld hulpverlening wordt geadviseerd, moet die er wel zijn. Dat is nu vaak niet zo. Er is te weinig personeel er er zijn te weinig plaatsen voor jongeren. "De reclassering kan wel jeugdrecht en daarmee hulpverlening adviseren, maar dan moet die hulp er dan ook wel zijn. Anders valt de jongere tussen wal en schip", stelt de inspectie. De minister moet voor voldoende jeugdhulpverlening zorgen, vindt zij.

Personeelstekort

De reclassering kampt ook met een tekort aan personeel om alle adviesaanvragen over een verdachte van het Openbaar Ministerie, de rechtbank en het gevangeniswezen af te handelen. Dit kan er toe leiden dat een straf of maatregel niet goed aansluit bij de verdachte. Weerwind moet zorgen voor voldoende personeel, stelt de inspectie.

Door: ANP