Leon Meijer bestuurlijk aanjager transformatie Jeugdzorg+

Oud-wethouder Leon Meijer is aangesteld als bestuurlijk aanjager voor de transformatie van de Jeugdzorg+ en de residentiële jeugdhulp. Dit is een nieuwe stap in de landelijke regie voor de af- en ombouw van gesloten jeugdhulplocaties. Het streven is om kinderen zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien. Kinderen krijgen straks steeds minder gesloten jeugdhulp en gaan in plaats daarvan naar kleinschalige woonvormen of ambulante (specialistische) jeugdzorg. Dit is een belangrijke opgave vanuit de Hervormingsagenda Jeugd, meldt Rijksoverheid. 

Meijer is de afgelopen jaren vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd. In zijn nieuwe functie als bestuurlijke aanjager zet hij extra kracht bij de af- en ombouw van de residentiele jeugdhulp. Er moet een landelijk dekkend zorgaanbod overblijven en daarbij moet Meijer een vinger aan de pols houden. Hij brengt in kaart wat partijen nodig hebben op het gebied van wetgeving, financiering en ondersteuning en werkt samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders voor het realiseren van de af- en ombouw. 

Door: Nationale Zorggids