Gewaarborgde hulp niet meer mogelijk voor nieuwe pgb-houders

Sinds 22 mei is het niet voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) niet meer mogelijk om gewaarborgde hulp te krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor pgb-beheer moeten nieuwe budgethouders die hun eigen budget niet kunnen of willen beheren, een pgb-beheerder aan stellen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Pgb-houders die al gewaarborgde hulp hebben, krijgen informatie over de wijziging via hun zorgkantoor. Vanaf 1 juli 2024 gaat de afschaffing van gewaarborgde hulp voor iedereen in. Budgethouders die hier al gebruik van maken kunnen dit nog doen tot 1 juli 2028. Ze hoeven hier dus niet meteen afscheid van te nemen. Wel moeten ze hiervoor een machtigingsformulier van hun zorgkantoor invullen. De hoogte van het pgb verandert niet met de afschaffing van gewaarborgde hulp. Budgethouders die hun eigen pgb beheren, zullen geen veranderingen meemaken.

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam

Het uitgangspunt van de afschaffing is dat meerderjarigen in principe bevoegd en bekwaam zijn om zelf hun pgb te beheren. Wie wilsbekwaam is, kan zelf een ander machtigen om namens hem of haar te handelen. Voor kinderen en jongeren zijn er voogden en ouders. Mocht er sprake zijn van wilsonbekwaamheid, dan stelt een rechter dat vast en kan een mentor, bewindvoerder of curator worden aangesteld. Mensen die op dit moment niet zelfstandig met een pgb kunnen werken, moeten door een zorgkantoor vastgesteld krijgen of er een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde is. Voor een groot deel van de budgethouder is eigen beheer lastig en daarom kan via een machtigingsformulier een pgb-beheerder worden ingeschakeld.

Lees ook: Per Saldo blij dat gewaarborgde hulp bij pgb wordt afgeschaft

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky